BRYCE_PLUS_BV100

Bryce Plus BV100

BRYCE PLUS jest grzejnikiem jest skonstruowanym z aluminium. Płyta czołowa BRYCE PLUS stanowi płaszczyznę fakturowaną głębokimi rowkami. Układ rowków jest nieregularny, a ich głębokość powoduje że płaszczyzna grzejnika zmienia się w zależności od kąta padającego na nią światła. Boczne ścianki BRYCE PLUS są gładkie.
Model BRYCE jako jeden z najbardziej dizajnerskich grzejników VASCO uzyskał wiele nagród na konkursach wzornictwa.